Archebu tocyn

Gellwch brynu tocynnau i’r ŵyl ar y diwrnod neu archebu ymlaen llaw ar y wefan hon. Derbynnir arian yn ddiogel trwy system PayPal.

Roedd y digwyddiad llynedd mor lwyddiannus nes i ni werthu popeth yn gynt na’r disgwyl, felly mae’n werth i chi archebu ymlaen llaw, er mwyn sicrhau lle yn y neuadd, a gwydr arbennig ag arno logo’r ŵyl – rhywbeth i chi ei gadw.

Eleni, mae gennym ddau fath o wydr peint. Gwydr safonol (sy’n debyg i’r un llynedd, ond gyda dyluniad newydd), neu tancard. Mae’r tancardiau yn brin (mae llai na chant wedi’u harchebu, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd dim ar ôl!)

Description Price Remaining Quantity
Entry & standard pint glass
Tocyn mynediad gyda gwydr peint arbennig.
£4.00 282
Entry & special edition tankard
Tocyn mynediad i'r wyl gyda thancard arbennig - dim ond 100 sydd ar gael felly brynwch nawr!!
£7.00 79
Ten Drinks Tokens (Entry Sold Separately)
Deg taleb (pob taleb yntalu am hanner peint o gwrw, lagyr neu seidr yn yr wyl. Rhaid prynu tocyn mynediad gyda thancard neu gwydr peint ar wahan. Talebau hefyd ar gael ar y dydd am £1.60 yr un neu £15 am 10.
£15.00 184