Ble mae’r Ŵyl?

Lleoliad

Cynhelir yr ŵyl yn Neuadd y Celfyddydau ar gampws Llambed o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Y cyfeiriad yw:

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Stryd y Coleg
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

Teithio yma

Teithio am ddim ar wasanaeth bws T 1 rhwng Caerfyrddin, Llambed ac Aberystwyth ar ddiwrnod yr wyl!

Gellir dod i Lambed yn weddol rwydd ar drefniadaeth gyhoeddus, gyda bysys cyson o Gaerfyrddin ac Aberystwyth. Am fanylion teithio, gweler gwefan Traveline Cymru –

http://www.cymraeg.traveline.cymru/

Gellwch gael diod a chael y bws adref –

Mae’r bws olaf ar gyfer Cribyn, Aberaeron ac Aberystwyth am 22.50

Mae’r bws olaf ar gyfer Llanybydder a Chaerfyrddin am 20.54.

Amserlen Bws Trawscymru

Parcio

Os taw chi sy’n gyrru, mae digon o lefydd parcio am ddim ar gael ar gampws y Brifysgol ac yn y dref.

Tacsis

Os ydych chi’n chwilio am dacsi i fynd â chi adref, mae digon o gwmnïau tacsi yn Llambed a’r ardal o gwmpas ddylai fod ar gael. Cewch hyd i’w manylion yn rhaglen y dydd.

Llety

Mae digon o lefydd i aros yn y dref felly beth am aros ambenwythnos? Mwy o wybodaeth ar gael ar www.lampeter-tc.gov.uk. Maeystafelloedd ar gael yn y Brifysgol ar-lein http://venuewales.co.uk/cy/lloyd-thomas-centre-lampeter/ neu ffonio 01570 424826.