lampeter beer festival

Hafan

Lampeter Welsh Beer and Cider Festival 15th February 2020 12 noon until 11pm Arts Hall Lampeter Campus University of Wales Trinity St David

Bydd rhaglen deledu S4C ‘Heno’ yn darlledu yn fyw o’r wyl

Dymuna Ford Gron Llanbedr Pont Steffan ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:

Trefnwyr yr Ŵyl

Trefnir Gŵyl Gwrw Llambed gan Ford Gron Llambed, clwb cymdeithasol i ddynion sy’n gangen lleol o Ford Gron gwledydd Prydain ac Iwerddon. Rydym yn cyfarfod ar y nos Iau cyntaf a’r trydydd nos Iau o bob mis am 7.30pm ar gyfer 8pm mewn gwahanol leoliadau lleol. Rydym yn codi arian at achosion da lleol, yn cyfrannu at addurno’r dre adeg y Nadolig ac yn trefnu’r arddangosfa tân gwyllt yn Llambed yn flynyddol.

Os ydych chi am fwy o wybodaeth am y Ford Gron, cliciwch ar ein gwefan.

click here