Archebu tocyn

Gellwch brynu tocynnau i’r ŵyl ar y diwrnod neu archebu ymlaen llaw ar y wefan hon. Derbynnir arian yn ddiogel trwy system PayPal.

Roedd y digwyddiad llynedd mor lwyddiannus nes i ni werthu popeth yn gynt na’r disgwyl, felly mae’n werth i chi archebu ymlaen llaw, er mwyn sicrhau lle yn y neuadd, a gwydr arbennig ag arno logo’r ŵyl – rhywbeth i chi ei gadw.

Eleni, mae gennym ddau fath o wydr peint. Gwydr safonol (sy’n debyg i’r un llynedd, ond gyda dyluniad newydd), neu tancard. Mae’r tancardiau yn brin (mae llai na chant wedi’u harchebu, er mwyn gwneud yn siŵr na fydd dim ar ôl!)

Gallwch hefyd brynu tocynnau cwrw gyda’ch gwydr. Mae un tocyn cwrw yn gyfwerth â hanner peint. Gyda digonedd o gwrw i ddewis ohonyn nhw nhw, beth am archebu digon?

Online ticket sales have now closed but you are still welcome to attend! Admission is available on the door from Saturday 17th February 2018. For further details please see our Facebook page or contact us.