Bwyd ac Adloniant

Cerddoriaeth

Nid dim ond cwrw sydd ar gael! Mae gennym hefyd adloniant a digon o fwyd i’w gynnig ar y campws. Bydd cerddorion lleol yn ein diddanu â cherddoriaeth wreiddiol a chaneuon cyfarwydd.

Dyma’r badiau fydd yn perfformio eleni

 

 

Bwyd

Darperir lluniaeth gan adran arlwyo’r Brifysgol yn Llambed. Bydd y bwydydd hyn ar gael –

Baguettes
Brechdanau
Baguettes cig rhost
Roliau porc
Byrgyrs
Cŵn poeth