Bwyd ac Adloniant

Cerddoriaeth

Nid dim ond cwrw sydd ar gael! Mae gennym hefyd adloniant a digon o fwyd i’w gynnig ar y campws. Bydd cerddorion lleol yn ein diddanu â cherddoriaeth wreiddiol a chaneuon cyfarwydd.

Mae’r bandiau yn cynnwys:

1:00 pm – Cariad
2.30 pm – Platform 1
4:00 pm – The Welsh Guitar Duo
5.30 pm – Candy Mountain
7:00 pm – Platform 1
8.30 pm – The Welsh Guitar Duo
9.30 pm – Candy Mountain

Henry Marten's Ghost

Cariad

cariad

Deuawd roc gwerin yw Cariad sy’n dwlu ar berfformio cymysgedd o ganeuon gwreiddiol a fersiynau’u hunain o ganeuon poblogaidd.

Platform1

Will, Josh a Martha yw aelodau Platform 1. Mae Martha yn canu ac yn chwarae gitâr acwstig, Will yn chwarae’r gitâr fas, a Josh ar y gitâr drydan. Mae eu caneuon gwreiddiol yn seiliedig ar brofiadau’u bywydau. Nid yw’n rhwydd diffinio’u math o gerddoriaeth, ond mae i’w caneuon alawon amlwg, a thipyn o fas! Daw’r band o dde-orllewin Cymru, ac maen nhw’n perfformio yn y Gymraeg a’r Saesneg.

platform1

Bwyd

Darperir lluniaeth gan adran arlwyo’r Brifysgol yn Llambed. Bydd y bwydydd hyn ar gael –

Baguettes
Brechdanau
Baguettes cig rhost
Roliau porc
Byrgyrs
Cŵn poeth