lampeter beer festival

Hafan

Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed

17fed Chwefror 2018

Ni bron yn barod ar gyfer Gwyl Gwrw a Seidr Llanbedr Por Steffan eleni. Bydd detholiad o gwrw, seidr a lagyr o bob rhan o Gymru ar gael gyda digon o amrywiaeth fel bod rhywbeth at ddant pawb. Bydd cwdynau cwrw ar gel fel bod modd i chi fynd gartref gyde 2 peint o’ch hoff gwrw. Wrth gwrs, bydd bwyd da ar gael a cherddoriaeth gwych gan fandiau lleol.

Eleni, rydym yn codi arian ar gyfer Mind Cymru a chronfa lleol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

Y newyddion diweddara ar in tudalen Facebook!

Pris mynediad yw £3 (gan gynnwys gwydr peint arbennig) neu £6 (gan gynnwys tancard arbennig). Mae nifer cyfngedig o wydrau peint neu tancardau 2019 ar gael. Pan fyddwn ni wedi gwerthu allan, bydd y pris mynediad yn cynnwys gwydr peint heb ddyddiad neu o flwyddyn blaenorol. I sicrhau gwydr neu tancard 2019, dylwch arebu ar-lein (gweler isod)

Bydd angen prynu talebau cwrw i gyfnewid wrth y bar am ddiodydd. Er mwyn hwyluso pethau nid ydym yn cymryd arian parod wrth y bar.

Mae taleb yn werth hanner peint (neu 250ml o seidr cynnes).

Pris talebau unigol yw £1.70, ond gallwch arbed arian trwy prynu pecynnau o dalebau. Pris pecyn o 5 taleb yw £8 (£1.60 y taleb) sy’n arbed 10c y taleb. Pris pecyn 10 taleb yw £15 (£1.50 y taleb) sy’n arbed 20c y taleb. Wrth brynu talebau mewn pecyn 10 mae peint cyn costio dim ond £3!

Gellir prynu pecynnau o 10 taleb ar-lein.

Dymuna Ford Gron Llanbedr Pont Steffan ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:

Trefnwyr yr Ŵyl

Trefnir Gŵyl Gwrw Llambed gan Ford Gron Llambed, clwb cymdeithasol i ddynion sy’n gangen lleol o Ford Gron gwledydd Prydain ac Iwerddon. Rydym yn cyfarfod ar y nos Iau cyntaf a’r trydydd nos Iau o bob mis am 7.30pm ar gyfer 8pm mewn gwahanol leoliadau lleol. Rydym yn codi arian at achosion da lleol, yn cyfrannu at addurno’r dre adeg y Nadolig ac yn trefnu’r arddangosfa tân gwyllt yn Llambed yn flynyddol.

Os ydych chi am fwy o wybodaeth am y Ford Gron, cliciwch ar ein gwefan.

click here