lampeter beer festival

Hafan

Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed

Dyddiad i'w cadarnhau

Bydd gwybodaeth am yr wyl nesaf ar gael yn gynnar yn 2020

Dymuna Ford Gron Llanbedr Pont Steffan ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:

Trefnwyr yr Ŵyl

Trefnir Gŵyl Gwrw Llambed gan Ford Gron Llambed, clwb cymdeithasol i ddynion sy’n gangen lleol o Ford Gron gwledydd Prydain ac Iwerddon. Rydym yn cyfarfod ar y nos Iau cyntaf a’r trydydd nos Iau o bob mis am 7.30pm ar gyfer 8pm mewn gwahanol leoliadau lleol. Rydym yn codi arian at achosion da lleol, yn cyfrannu at addurno’r dre adeg y Nadolig ac yn trefnu’r arddangosfa tân gwyllt yn Llambed yn flynyddol.

Os ydych chi am fwy o wybodaeth am y Ford Gron, cliciwch ar ein gwefan.

click here