lampeter beer festival

Hafan

Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed

17fed Chwefror 2018

Eleni bydd 20 cwrw, 6 lagyr crefft a 15 seidr ar gael yn yr wyl – dyma’r restr terfynol! Byddwn yn gwerthu lagyr crefft ewn ceg am y tro cyntaf eleni a bydd cwdynau cwrw ar gel fel bodmodd i chi fynd gartref gyde 2 peint o’ch hoff gwrw. Wrth gwrs, bydd bwyd da ar gael a cherddoriaeth gwych gan fandiau lleol.

Eleni, rydym yn codi arian ar gyfer Gofal Canser Tenovus.

Y newyddion diweddara ar in tudalen Facebook!

Pris mynediad yw £3 (gan gynnwys gwydr peint arbennig) neu £6 (gan gynnwys tancard arbennig). Talebau cwrw yn costio £1.60 yr un neu £15 am 10. Mae pob hanner peint yn costio 1 taleb, pob peint a photel yn costio 2 taleb.

Cynhelir Gŵyl Gwrw a Seidr Llambed 2018 ar ddydd Sadwrn 17fed Chwefror 2018 ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Rydym ni dal yn gweithio ar y detholiad o ddiodydd, ond gobeithio bydd 25 cwrw go iawn a lagyr crefft yn ogystal a 14 seidr o bob rhan o Gymru ar gael. Am y cro cyntaf byddwn yn gwerthu lagyr ceg yn yr wyl. Wrth gwrs, bydd bwyd da ar gael a cherddoriaeth gwych gan fandiau lleol. Cofiwch y dyddiad!

 

Y newyddion diweddara ar in tudalen Facebook!

Tocynnau ar gael ae-lein!

Cliciwch yma i archebu!

Dyma beth o’r amrywiaeth o gwrw, seidr a lagyr sydd wedi bod yn yr wyl o’r blaen.

Dymuna Ford Gron Llanbedr Pont Steffan ddiolch i’r canlynol am eu cefnogaeth:

Trefnwyr yr Ŵyl

Trefnir Gŵyl Gwrw Llambed gan Ford Gron Llambed, clwb cymdeithasol i ddynion sy’n gangen lleol o Ford Gron gwledydd Prydain ac Iwerddon. Rydym yn cyfarfod ar y nos Iau cyntaf a’r trydydd nos Iau o bob mis am 7.30pm ar gyfer 8pm mewn gwahanol leoliadau lleol. Rydym yn codi arian at achosion da lleol, yn cyfrannu at addurno’r dre adeg y Nadolig ac yn trefnu’r arddangosfa tân gwyllt yn Llambed yn flynyddol.

Os ydych chi am fwy o wybodaeth am y Ford Gron, cliciwch ar ein gwefan.

click here